Hero Image

Threads od Instagrama - co to jest? Jak założyć konto w portalu? Czy warto?

Threads to samodzielna aplikacja opracowana przez Instagram do bardziej prywatnych wiadomości. Uruchomiona w październiku 2019 r. aplikacja Threads oferuje nowe miejsce do udostępniania tekstu, zdjęć, filmów i historii bliskim znajomym. Wizualnie aplikacja jest kopią Twittera, z tą różnicą, że posty mogą mieć do 500 znaków. META jest twórcą tej aplikacji, w związku z czym jeżeli mamy konto na Instagramie to mamy też konto na Threads, wystarczy je tylko otworzyć. Cała nasza historia począwszy do kontaktów po rozmowy będą przeniesnione do Threads razem z nazwą użytkownika. Działa to również w drugą stronę, jeżeli założymy jako pierwsze konto na Threads, to automatycznie zostanie utworzone bliźniacze konto dla nas na Instagramie z tą samą nazwą użytkownika. Jest to identyczne rozwiązanie jak w przypadku Facebooka i Messenger’a. Rozwiązanie to ma zasadniczą korzyść, gdyż ograniczamy ilość loginów i haseł, jednak jak zawsze należy w takie sytuacji pamiętać o wadach, a mianowicie jeżeli z jakiś względów chcielibyśmy na stałe usunąć konto tylko w jednym z portali, jest to niestety niemożliwe. Całkowite usunięcie konta w Threads łączy się z koniecznością usunięcia konta na Instagramie. Jako połowiczne rozwiązanie można tu wykorzystać opcję dezaktywacji konta w Threads.

Ciekawy jest fakt, iż aplikacja jest obecnie dostępna na ponad 100 rynkach, m.in. w takich krajach jak np. USA czy Wielka Brytania, ale należy pamiętać, że na tą chwilę aplikacja ta jest niedostępna w krajach Unii Europejskiej, a związane jest to z regulacjami dotyczącymi polityki prywatności. Jest to pokłosie kary jaka została nałożona na METĘ, za handlowanie danymi zdobytymi od użytkowników aplikacji Instagram. Jak już wcześniej wspomnieliśmy obie aplikacje są ze sobą ściśle powiązane, tak więc korzystanie z Threads oznaczałoby dalsze udostępnianie naszych danych wrażliwych, tak więc każdy indywidualnie powinien się zastanowić czy jest gotowy na ponoszenie takiego ryzyka i je akceptuje.

W sytuacji kiedy mimo ograniczeń w dostępie do aplikacji ktoś chciałby zacząć z niej korzystać, jest dostępne obejście, a mianowicie wystarczy pobrać plik apk z Threads na swój smartphone i bez przeszkód będzie możliwe założenie konta w aplikacji. W przypadku telefonów z Androidem należy pamiętać, że będzie wymagana dodatkowa zgoda na zainstalowanie niesprawdzonego oprogramowania ze źródeł zewnętrznych.

W kwestii kiedy aplikacja będzie dostępna w Polsce i na jakich zasadach, póki co nie wiadomo, tak więc pozostaje nam tylko czekać na rozwój sytuacji.

Other Related Posts:

Podstawowe znaczniki HTML - poradnik 2023

Podstawowe znaczniki HTML - poradnik 2023

Co to jest język HTML?

HTML to język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Znaczniki HTML pozwalają na strukturyzację i formatowanie treści, takich jak tekst, obrazy i linki, oraz dodawanie interaktywnych elementów, takich jak formularze. Przeglądarki internetowe interpretują kod HT...

26-02-23 0:00