Regulamin konkursu “Wejściówka na Campa”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Konkursu “Wejściówka na Campa” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs “Wejściówka na Campa”, zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Futuro Camp LTD reprezentowaną przez Pawła Otwinowskiego z siedzibą w Roterdamie, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK (Anglia), No. 08791106. (dalej w tekście jako – Organizator).

 

II. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która otrzyma darmowy wstęp na Futuro Camp Zima 2014, który odbędzie się w dniach 23 lutego – 1 marca 2014 r.
 2. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, oraz osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę opiekunów na udział w konkursie oraz Futuro Campie.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane od 22 do 29 stycznia 2014 r. Kandydaci powinni odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego chcę wziąć udział w Futuro Camp Zima 2014?” a odpowiedź umieścić pod postem ogłaszającym konkurs, a następnie udostępnić post na swojej tablicy oraz polubić FanPage Futuro znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/dnirozwoju .
 5. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.
 6. Uczestnik w komentarzach może wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Musi być ogólnie zrozumiały.
 7. Odpowiedź może być przedstawiony pozycji pisemnej oraz w postaci krótkiego filmiku video do 2 minut.
 8. Odpowiedź nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych treści.
 9. Odpowiedzi, które będą odbiegały tematyką od konkursu będą usuwane.

 

III. Nagroda dla zwycięzcy

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma bezpłatny wstęp na wyjazd szkoleniowy Futuro Camp Zima 2014 r. o wartości 1290 zł, z którego może jest skorzystać osobiście.
 2. Wstępu na Futuro Camp Zima 2014 nie można wymienić na ekwiwalent finansowy.

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 stycznia 2014 r o godz 21:oo. na podstawie ilości kliknięć „Lubię to”. Osoba z największą ilością kliknięć zostaje Zwycięzcą Konkursu.
 2. Kliknięcia będą naliczane do dnia zakończenia konkursu – wszystkie, które pojawią się po dniu 29 stycznia 2014 r. nie będą uznane za ważne.
 3. Wszystkie kliknięcia muszą pochodzić z rzeczywistych kont. Kliknięcia z kont świeżo założonych (w dniu lub po rozpoczęciu głosowania) lub fikcyjnych nie będą się liczyć.
 4. Każdy użytkownik zostanie zweryfikowany i sprawdzony pod kątek wiarygodności lajków. Uczestnik, który wykupi lajki zostanie zdyskwalifikowany.
 5. Ostateczną decyzję podejmie organizator Futuro Camp’a.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową o zwycięstwie w ciągu 5 dni po zakończeniu głosowania.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu Futuro Camp z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Zwycięzca otrzyma darmowy wstęp na kolejną edycję Futuro Camp’a.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Organizator nie gwarantuje miejsca noclegowego, ani wyżywienia podczas wyjazdu. Uczestnik musi zorganizować to na własny koszt.
 4. Regulamin znajduje się na stronie  http://dnirozwoju.pl/konkurs-wejsciowka-na-campa/ .
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.