Regulamin konkursu “Poprowadź moduł na Futuro Campie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Konkursu „Poprowadź moduł na Futuro Campie” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Poprowadź moduł na Futuro Campie, zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Futuro Camp LTD reprezentowaną przez Pawła Otwinowskiego z siedzibą w Roterdamie, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK (Anglia), No. 08791106. (dalej w tekście jako – Organizator)

 

II. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która poprowadzi dodatkowy moduł na Futuro Campie Zima 2014, który odbędzie się w dniach 23 lutego – 1 marca 2014 r.
 2. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi swoją kandydaturę wysyłając wiadomość z informacją o chęci uczestnictwa na adres camp@dnirozwoju.pl
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia 2014 r. Po tym terminie lista kandydatów zostanie opublikowana na FanPage’u Futuro www.facebook.pl/KlubyFuturo
 5. Kandydaci powinni opublikować po ogłoszeniu listy kandydatów post z opisem swojego pomysłu na moduł na FanPage’u, a następnie udostępnić go na swoim profilu jako post publiczny.
 6. Opis propozycji może być przedstawiony pozycji pisemnej oraz w postaci krótkiego filmiku video do 5 minut.
 7. Opis nie może zawierać treści wulgarnych, ani obraźliwych i przed umieszczeniem postu należy uprzednio wysłać go na adres camp@dnirozwoju.pl w celu weryfikacji poprawności treści.

 

III. Nagroda dla zwycięzcy

 1. Zwycięzca konkursu poprowadzi osobiście moduł dodatkowy na zaproponowany przez siebie temat oraz otrzyma wynagrodzenie pieniężne w wysokości 100 zł.
 2. Zwycięzca konkursu dodatkowo otrzyma bezpłatny wstęp na wyjazd szkoleniowy Futuro Camp Zima 2014 r. o wartości 690 zł, z którego może skorzystać osobiście.
 3. Wstępu na Futuro Camp Zima 2014 nie można wymienić na ekwiwalent finansowy.

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 stycznia 2014 r. na podstawie ilości kliknięć „Lubię to”. Osoba z największą ilością kliknięć zostaje Zwycięzcą Konkursu. Do tego czasu kliknięcia będą się liczyć.
 2. Wszystkie kliknięcia muszą pochodzić z rzeczywistych kont. Kliknięcia z kont świeżo założonych (w dniu lub po rozpoczęciu głosowania) lub fikcyjnych nie będą się liczyć.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową o zwycięstwie.
 4. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany potwierdzić poprowadzenie modułu dodatkowego w terminie 48 godzin od ogłoszenia zwycięzcy. Jeśli w tym terminie nie zgłosi się, Zwycięzcą zostaje osoba, która zdobyła kolejną największą liczbę kliknięć
 5. Dokładny termin modułu dodatkowego będzie uzgodniony z osobą, która wygra.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu Futuro Camp z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Zwycięzca otrzyma darmowy wstęp na kolejną edycję Futuro Camp’a.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://dnirozwoju.pl/konkurs-poprowadz-modul-na-campie/ .
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.