Idea

Zrób pierwszy krok, wyrusz w drogę rozwoju osobistego Świat rozwija się tak szybko. Twoje zdobyte w pocie czoła dyplomy i certyfikaty tracą na znaczeniu na rzecz realnych kompetencji, doświadczenia i wiedzy. Czy nadążysz za zmianami?

Dni Rozwoju Futuro to cykliczne wydarzenia, na których możesz rozwinąć kompetencje osobiste i umiejętności interpersonalne pod okiem profesjonalnych trenerów

Wierzymy, że umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków, mądre korzystanie z zasobów, współpraca z innymi ludźmi i planowanie są kluczem do lepszej przyszłości każdego człowieka w świecie, którego kształtu nie można przewidzieć. Dzięki sprawności w myśleniu i działaniu możemy brać z życia więcej i więcej dawać od siebie innym.

Naszą misją jest: "Wspólne odkrywanie naszych możliwości, wprowadzanie zmian oraz osiąganie osobistych sukcesów"

Stawiamy na praktykę i wsparcie w procesie rozwoju. Z każdego szkolenia uczestnicy wynoszą umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w życiu. Promujemy networking, by uczestnicy szkoleń mogli nawiązać kontakty z naszą społecznością - innymi pozytywnie nastawionymi do życia osobami - i uczyć się od siebie nawzajem. Po szkoleniach trenerzy odpowiadają na dodatkowe pytania podczas webinaru. Upowszechniamy kompetencje "miękkie", osobiste i interpersonalne, które jeszcze niedawno były niedoceniane:
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany,
 • Wyznaczanie celów, motywacja i efektywne strategie działania,
 • Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów,
 • Praca w zespole, zarówno z przełożonymi, jak i zarządzanie zespołem zadaniowym,
 • Efektywna komunikacja i umiejętność wywierania wpływu,
 • Inteligencja emocjonalna i społeczna,
 • Wydobywanie potencjału z ludzi,
 • Interdyscyplinarność i koncentracja w warunkach szumu informacyjnego,
 • Autoprezentacja i sterowanie dynamiką grupową,
 • Wytrwałość i upór w dążeniu do celu.
Cyklicznie odbywające się spotkania klubów oraz kilkudniowe wydarzenia organizowane w ramach Futuro służą budowaniu tych właśnie kompetencji.

Rozwijamy się dziś dla lepszego jutra

Zdobywcy szczytów Chcemy zmieniać świat, koncentrując się na wartościach, którymi kierujemy się, współtworząc organizację Futuro:
 • Fachowość – kluby są zarządzane przez zespół niezależnych i doświadczonych specjalistów,
 • Uczciwość – przychody są przeznaczone na wynagrodzenie dla trenerów i koordynatorów, reszta pieniędzy w 100% wydatkowana jest na rozwój projektu,
 • Troska – działamy dla ludzi i z myślą o ludziach,
 • Uśmiech – łączymy przyjemne z pożytecznym,
 • Rozwój – zmiana nawyków, reakcji emocjonalnych, przekonań, poprawa relacji, aby lepiej poznać siebie, łatwiej i szybciej osiągać cele oraz realizować marzenia,
 • Otwartość – organizacja prowadzona jest przez zarząd złożony z dziewięciu osób z równym prawem głosu, otwartych na potrzeby innych i sugestie.

Dołącz do nas i rozwijajmy się razem!